Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Ile kosztuje sprawa spadkowa

Kiedy umierają bliskie nam osoby jesteśmy pogrążeni w żałobie przez długi okres. Niestety czekają na nas wtedy liczne formalności. Jeśli mamy prawo do spadku, będziemy musieli uczestniczyć w postępowaniu spadkowym. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić w sądzie lub przed notariuszem. Potwierdza ono nabycie spadku przez osoby do tego uprawomocnione. Opłata od wnoszonego wniosku o nabycie spadku to kwota 50 złotych. Koszty zwiększają się przy dzieleniu spadku. Razem z wnioskiem o podział spadku, należy uiścić opłatę 500 złotych. W niektórych wypadkach pojawia się dodatkowo wniosek o zniesienie współwłasności, który razem z wnioskiem o podział spadku kosztuje 1000 złotych. Kwoty te dotyczą postępowania sądowego. Istnieje możliwość uzyskania poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Zapłacimy za nie 150 złotych + VAT, niezależnie od ilości osób. Do tego dochodzi opłata za protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 złotych + VAT oraz taka sama kwota od każdej osoby za protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku. Pamiętajmy, że nabycie spadku powinniśmy zgłosić do urzędu skarbowego. Mamy na to 6 miesięcy (zgłoszenie SD-Z2). Jeśli nie zrobimy tego w tym terminie, to będziemy musieli zapłacić podatek.

Jak przebiega notarialne poświadczenie dziedziczenia?
Notarialne poświadczenie dziedziczenia ma tę samą moc prawną co sądowe postanowienie o nabyciu spadku. W celu uzyskania takie poświadczenia powinniśmy udać się do dowolnego notariusza razem ze wszystkimi osobami roszczącymi sobie prawa do spadku. Takie poświadczenie uzyskamy tylko w wypadku zgodności wszystkich dziedziczących, ponieważ notariusz nie jest uprawomocniony do rozstrzygania takich sporów. Jeśli wśród spadkobierców nie ma jednomyślności i pojawiają się jakieś spory, to zostaną one rozstrzygnięte przez sąd. Wynika z tego, że notariusz jest odpowiednim rozwiązaniem w łatwiejszych sprawach spadkowych. Te bardziej skomplikowane najczęściej trafiają do sądu. Jeśli zdecydowaliśmy się na wizytę u notariusza, będziemy potrzebowali szereg dokumentów. Akt zgonu, ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego oraz numer PESEL, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, informacje dotyczące wszystkich nieruchomości, których zmarły był właścicielem lub współwłaścicielem (jak również użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym) i oczywiście testament, jeśli takowy został spisany.

Jak wygląda podział spadku przed sądem?
Sąd może podzielić spadek wg kilku sposobów. Pierwszy z nich to przyznanie przedmiotów ze spadku jednej osobie z ustaleniem spłaty na rzecz innych spadkobierców. Drugi to sprzedaż majątku spadkowe i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców. Trzeci sposób to podział przedmiotów pomiędzy wszystkich spadkobierców wg wielkości ich udziałów w spadku. Jeśli nie da się podzielić przedmiotów idealnie wg wielkości udziałów w spadku, to sąd może ustalić dopłaty od części spadkobierców na rzecz innych. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak dogadanie się spadkobierców i sporządzenie odpowiedniej umowy u notariusza.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*