Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Co roku spora liczba Polaków zmienia sobie imię lub nazwisko. Ile kosztuje taka zmiana i jakie formalności trzeba spełnić składając wniosek? Jeśli ubiegamy się o zmianę nazwiska, musimy wnieść opłatę skarbową w wysokości 37 złotych. W dwu przypadkach zwalnia się wnioskującego z tej daniny. Po pierwsze, gdy chodzi o przywrócenie formy nazwiska bądź imienia zmienionego wcześniej (dotyczy to także małżonków oraz zstępnych tych osób). Po drugie, gdy o zmianę personaliów ubiegają się osoby korzystające z pomocy społecznej (muszą jednak przedstawić stamtąd odpowiednie  zaświadczenie). Pozostali wnioskujący wnoszą opłatę skarbową w przepisowej wysokości.

Ile kosztuje zmiana nazwiska

Wniosek adresujemy do kierownika urzędu stanu cywilnego. Formularz wniosku zawiera takie rubryki, jak: imię, nazwisko (w wypadku kobiety także nazwisko rodowe), PESEL, formę imienia lub nazwiska, które chcemy przybrać, adres do korespondencji oraz uzasadnienie prośby.  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska wymienia szczegółowo powody, uzasadniające zmianę personaliów. Zgodę uzyskamy jeśli: wnioskujemy o zmianę na imię lub nazwisko używane albo też na takie, które zostało bezprawnie zmienione, ewentualnie chodzi nam o formę  zgodną z przepisami państwa, którego obywatelstwo posiadamy. Możemy zmienić także imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka.

 

Z jakich powodów najczęściej ludzie starają się o zmianę nazwiska? Dużą grupę takich osób stanowią kobiety po rozwodzie, które chcą powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Według prawa mają one na to trzy miesiące od uprawomocnienia się decyzji rozwodowej. Po tym czasie czeka ich więcej formalności, ale nadal mają taką możliwość. Liczną grupą są też osoby, które uważają swoje nazwiska  za ośmieszające. Jeśli zmagamy się z kpinami przez całe dzieciństwo, a potem także w życiu dorosłym, w końcu możemy mieć tego dość. Dzięki zmianie nazwiska mogą skończyć się głupie docinki. Dla wielu osób jest bardzo istotne, by ustały takie niezawinione utrudnienia w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

Inne częste powody zmiany nazwiska to: względy religijne, posługiwanie się artystycznym pseudonimem, zbieżność z nazwiskiem osoby o złej sławie (często – nielubianego polityka). Rzadziej chodzi o konsekwencje zmiany płci (w przypadku kilkusettysięcznych miast są to raptem 1-2 osoby rocznie).

 

Przy wyborze nowego nazwiska nie ma jednak całkowitej  dowolności, istnieją pewne ograniczenia. Jeżeli chcemy nazywać się tak jak znana osoba zasłużona w dziedzinie nauki, kultury czy działalności społecznej, musimy dowieść, że są ku temu podstawy  (np. nazwisko takie jest obecne w naszej rodzinie). Inaczej nie będziemy mogli nazywać się Reymont, Witos, Jagiełło, Sienkiewicz czy Skłodowska. Po zmianie można używać najwyżej dwóch imion, a nazwisko może być maksymalnie dwuczłonowe. Wyjątek czyni się dla osób,  które noszą wielokrotne imiona lub wieloczłonowe nazwisko zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, którego obywatelstwo posiadają).

 

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje zmiana nazwiska, trzeba dodać, że oprócz opłaty skarbowej w wysokości 37 złotych, mogą się pojawić dodatkowe koszty w wypadku wymogu dostarczenia aktu urodzenia lub małżeństwa. Jeśli jednak zaświadczenie wydaje urząd tej samej gminy, nie będziemy musieli wnosić za nie dodatkowej opłaty.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*